SDE+ subsidie

Dit is een subsidie welke uitgekeerd wordt door de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) waarmee het opwekken van duurzame energie wordt gestimuleerd.
De subsidie wordt toegekend voor een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar afhankelijk van de economische afschrijfperiode van de zonnepanelen. Voor een zonnepaneleninstallatie is dit doorgaans 15 jaar.
De vooraf bepaalde SDE+ subsidie krijgt u maandelijks uitbetaald.

Hoe werkt de SDE+ subsidie?

Door de overheid wordt jaarlijks een basisbedrag vastgesteld per productgroep (windenergie, zonne-energie, etc). Dit is de kostprijs per kWh opgewekte energie van de betreffende type installatie. Wanneer de subsidie wordt toegewezen staat dit basisbedrag voor de gehele looptijd vast.
Verder werkt de overheid met een correctiebedrag. Dit is de gemiddelde energieprijs (grijze energie) in het jaar dat de energie wordt opgewekt (opbrengst van de energie als deze verkocht wordt aan een energieleverancier). Dit correctiebedrag is pas aan het einde van het jaar te bepalen. Daarom wordt de SDE+ subsidie maandelijks overgemaakt in de vorm van het basisbedrag en een voorlopig correctiebedrag. Aan het einde van het jaar wordt er een correctie gemaakt met het werkelijke correctiebedrag.

Kort samengevat: De SDE+ subsidie vergoed het verschil tussen de vastgestelde opwekkingskosten (basisbedrag) en de werkelijke opbrengsten (correctiebedrag).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de RVO:

RVO website